top of page
Post: Blog2_Post
Search

“Imam pravo biti SIGURNA“ poruka je Međunarodnog dana žena iz Zenice

Omladinsko udruženje „REaktiv“ nizom aktivnosti u Gradu Zenica obilježilo je 8. mart – Međunarodni  dan žena. Sloganom događaja “Imam pravo biti SIGURNA“ jasno su poručili da žene imaju pravo na  fizičku, emotivnu i ekonomsku sigurnost.  

Potaknute velikim brojem femicida i tolerancije društva na rodno zasnovano nasilje nad ženama kao i  namjerom da ukažu na pravi značaj Međunarodnog dana žena, polaznice Modula I – Ljudska prava i  upravljanje, kojeg provodi „Reaktiv“, odlučile su da inicijativu u zajednici usmjere na prevenciju rodno  zasnovanog nasilja i to baš na ovaj značajan datum za ženska ljudska prava.  


U petak, 8. marta najprije su provele uličnu akciju na glavnom gradskom trgu. Podjelom prigodnog  informativnog materijala, koji sadrži informacije koje svaka žena u riziku od nasilja treba da zna, željele  su da informišu sve sve Zeničanke, ali i Zeničane o pojavnim oblicima rodno zasnovanog nasilja, načinu  prijave nasilja i pravima koje žrtve nasilja imaju. Također, podjelom Pisma ženi i kolačića u obliku srca  sa porukom “Imam pravo biti SIGURNA“, željele su da na ovaj značajan datum da iskažu svoju žensku  solidarnost i kažu svakoj ženi koliko vrijedi i koliki je njen značaj u društvu.  


Potom je organizovana prezentacija Brošure “Imam pravo biti SIGURNA“, na kojoj je radilo više od 10  mladih žena, polaznica Modula I. Brošura je informativnog karaktera, i sadrži informacije o rodno  zasnovanom nasilju, pojavnim oblicima, pravnu regulativu, postupanje u slučaju nasilja, prava žrtava  nasilja, objašnjava femicid i ulogu Osobe od povjerenja te druge informacije koje svaka žena treba da  zna, ukoliko se nađe u situaciji nasilja. Dio Brošure predstavlja i kratko istraživanje koje su polaznice  radile u zajednici, a neki od najvažnijih nalaza su da ispitanici ne prepoznaju pojavne oblike rodno  zasnovanog nasilja, zbog čega takva ponašanja i ne prijavljuju nadležnim institucijama, pa često zbog  izostanka reakcije dolazi do višegodišnjeg trpljenja nasilja i u konačnici femicida. Također, jedan od  nalaza ukazuje da ispitanici ne znaju u dovoljnoj mjeri koja prava žrtvama nasilja pripadaju kada se  nađu u situaciji nasilja.  


Nakon predstavljanja Brošure, organizovana je radionica „OsnaŽENA“ sa Mirhom Pojskić,  specijalisticom traumatske psihologije koja je sa učesnicima razgovarala o zdravim partnerskim  odnosima te posljedicama nasilja ne samo na fizički integritet već i na mentalno zdravlje.

  

Kuriozitet događaja jeste učešće mladih osoba iz zajednice. Naime, polaznice koje su pripremile i  realizovale aktivnosti u okviru obilježavanja 8. marta – Međunarodnog dana žena su mlade žene u dobi  od 18 do 25 godina, a učesnici su bili također mlade osobe odnosno srednjoškolci iz zeničkih srednjih  škola: JU Druga gimnazija, JU Tehnička škola, JU Mješovita srednja škola „Mladost“ i JU Prva gimnazija. Ohrabruje činjenica da mladi u Gradu Zenica žele da aktueliziraju problematiku rodno zasnovanog  nasilja i femicida u Bosni i Hercegovini i da kroz ovakve i slične aktivnosti ukazuju na važnost sigurnosti,  prije svega fizičke, ali i emocionalne i ekonomske.  

Aktivnosti u povodu 8. marta – Međunarodnog dana žena realizovane su u okviru Modula I – Ljudska  prava i upravljanje Mentorskog programa osnaživanja mladih žena koji je dio projekta „Decreasing  outmigration by increasing opportunity: A professional mentoring and career enhancement project for  women in Zenica Doboj Canton“ kojeg podržava Američka ambasada u Bosni i Hercegovini.  19 views0 comments

Comments


bottom of page