top of page
Post: Blog2_Post
Search

Obilježavanje Međunarodnog dana mladih: podrška, inovacija i napredak

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1999. godine u svojoj rezoluciji prihvatila je

preporuku Svjetske konferencije za mlade da se 12. august proglasi Međunarodnim danom

mladih. S ponosom ističemo našu ulogu posvećenih partnera u podršci mladima, te

dočekujemo priliku da označimo ovaj važni datum u kalendaru. Naša misija, u kojoj sa

posvećenosti istrajavamo, usmerena je na pružanje širokog spektra mogućnosti mladima

kako bi ostvarili lični i društveni napredak.


Ovaj dan nas podsjeća na snagu i neograničen potencijal koji mladi ljudi nose u sebi. Kroz

raznovrsne radionice i programe koje pažljivo kreiramo, stvaramo poticajno okruženje za

razvoj kritičkog mišljenja, kreativnosti i efikasnog timskog rada. Zahvaljujući organizacijama

iz različitih oblasti, koje Centar za mlade Zenica ispunjavaju dodatnim aktivnostima, mladi

imaju jedinstvenu priliku da razviju svoje vještine, upoznaju se sa svojim interesima i

pripreme se za izazove koje budućnost donosi.


U proteklih 5 godina, koliko Centar za mlade postoji održano je više od 700 aktivnosti na

kojima je sudjelovalo preko 2000 mladih iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i regije.

Pored toga, istaknuti važnost mladih ljudi u našoj zajednici jedan je od ključnih koraka

razvoja naše zajednice i društva. Mladi, kojima posvećujemo posebnu pažnju, imaju pristup

resursima Centra za mlade koji im pomažu da otkriju svoj puni potencijal, postave

ambiciozne ciljeve i prebrode sve prepreke koje se nađu na njihovom putu.


“Međunarodni dan mladih ima poseban značaj jer nas podsjeća na činjenicu da su mladi

pravi nosioci promjena i pokretači inovacija. Kroz sve što radimo u okviru Centra, mladima

pružamo priliku da pretvore svoje ideje u stvarnost, da budu aktivni članovi svoje zajednice i

da ostvare pozitivan utjecaj na društvo.” izjavila je Indira Agić, projektna asistentica u

Omladinskom udruženju REaktiv, koje rukovodi Centrom za mlade Zenica.


Ove godine ovaj važan datum obilježit ćemo kroz inovativno učenje o pravima mladih, koja

su im zakonom zagarantovana, njihovim potrebama i zajedničkim kreiranjem aktivnosti za

naredni period. Svi koji žele sudjelovati u obilježavanju Međunarodnog dana mladih u Centru za mlade Zenica trebaju popuniti prijavni obrazac na ovom linku.


U ime svih u Centru za mlade Zenica, iskreno čestitamo svim mladim ljudima Međunarodni

dan mladih - saopćeno je iz REaktiva.


7 views0 comments

Comments


bottom of page