top of page
Post: Blog2_Post
Search

Prijavi se za korištenje prostora u Centru za mlade Zenica


Centar za mlade Zenica napokon će uskoro započeti s radom. U proteklom periodu renovirana je unutrašnjost Centra i opremljene su sale sa sastanke/seminare, ali pred nama je još mnogo posla kako bi Centar zablistao u punom sjaju i bio na raspolaganju mladima. Sada će to biti mnogo lakše, jer ćemo udruženim snagama doprinositi razvoju Centra.

Služba za boračko- invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti Grada Zenica objavila je Javni poziv za dodjelu prostorija na korištenje u "Centru za mlade" Zenica. Javni poziv dostupan je na ovom linku i otvoren je 15 dana, odnosno rok za prijave je 22.11.2019. g.

Pozivamo sva omladinska udruženja i ona koja rade s mladima da se prijave na Javni poziv, a najuspješniji će dobiti kancelarijski prostor na upotrebu godinu dana bez naknade za kiriju. Organizacije koje budu odabrane obavezne su sudjelovati u sufinansiranju režijskih i drugih troškova nastalih u toku trajanja ugovora, a u skladu sa Pravilnikom o načinu korištenja i dodjele prostorija u "Centru za mlade" Zenica.

Obavezna dokumentacija za dostavljanje prijave na Javni poziv je:

1. Popunjen prijavni obrazac (koji se može preuzeti na web stranici Grada Zenica)

2. Rješenje o registraciji udruženja (original ili kopija ovjerena kod nadležnog organa)

3. Statut udruženja (ovjeriti pečatom udruženja)

4. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2018. g. (original ili kopija ovjerena kod nadležnog organa)

5. Narativni izvještaj udruženja za 2018. godinu.


REaktiv u saradnji sa PRONI Centrom Brčko provodi obuku za mlade na temu "Kako upravljati Centrom za mlade" i provedena su tri modula, a preostala su još dva koji će se realizirati do kraja godine. Ovom obukom smo kompletirali cjelokupnu priču o Centru za mlade Zenica i vjerujemo da ćemo od naredne godine u saradnji sa udruženjima koja budu korisnici Centra kreirati najbolji sadržaj za mlade.

REaktiviraj se!

174 views0 comments

Comments


bottom of page