11887962_1622098488061476_31723802106793

O NAMA

Nešto malo o nama, da biste nas upoznali pogledajte šta smo radili u sekciji Projekti.

Omladinsko udruženje REaktiv osnovano je 26.12.2012. godine na Osnivačkoj skupštini u Muzeju Grada Zenice.


Naša vizija je biti vodeća omladinska organizacija u BiH koja će stvarati aktivne mlade građane/ke koji će kreirati bolje uslove života mladih, jačanjem njihovih kapaciteta kroz neformalno obrazovanje i učešćem u procesima donošenja odluka koje se tiču mladih.

Naša misija je razvijati mlade kroz edukacije i poticati ih na kritičko razmišljanje, da bi učestvovali u zagovaračkim i drugim kampanjama, što će doprinijeti učešću mladih u procesu donošenja odluka koje ih se tiču.