top of page
iSKOrAK

Projekat je usmjeren na kreiranje čitavog seta aktivnosti koji će svojom uspješnom realizacijom direktno uticati na smanjenje broja nezaposlenih na evidenciji Službe za zapošljavanje ZDK (SZZ ZDK). Ovo će se postići kroz uspostavljene programe prekvalifikacije u svrhu povećanja zapošljavanja mladih, stručno osposobljenih ljudi iz teško zapošljivih kategorija, koji će odgovoriti na potrebe tržišta rada na području Grada Zenice i Općine Breza.


Ovim projektom planirano je da se kontinuirano povećava broj mladih, stručno osposobljenih ljudi iz teško zapošljivih kategorija koji će odgovoriti na potrebe tržišta rada na području LPZ-a.


Grad Zenica i Općina Breza na lokalnom nivou nemaju uspostavljeno Lokalno partnerstvo za zapošljavanje koje bi vodilo brigu o stanju nezaposlenosti u datim sredinama i kroz konstruktivan dijalog i uključenost svih partnera davalo prijedloge za rješavanje ovog problema na godišnjem nivou. 

 Iz razloga što se ova vrsta partnerstva po prvi put pojavljuje neophodna je pomoć vanjskih eksperata, koji će kroz stručnu pomoć dati osnovne smjernice rada i djelovanja samog LPZ, definisati koje su to aktivnosti na godišnjem nivou te dati dobre osnove za daljnje djelovanje. Omladinsko udruženje REaktiv je partner na provedbi ovog projekta.

bottom of page